• Nei 't Sin, kinderdagverblijf te Gytsjerk

  Welkom op de website van kinderdagverblijf / kinderopvang "Nei 't Sin" te Gytsjerk / Giekerk.

   

  Wij bieden voor u en uw kind(eren) een warme, ontspannen, geborgen en gemoedelijke sfeer.

  Uw kind (eren) heeft/ hebben de ruimte om zich te ontwikkelen in zijn/ haar eigen tempo. In de praktijk betekent dit dat we, op basis van de behoeften van uw kind(eren), de kinderen zullen begeleiden in hun ontwikkeling. De één heeft meer behoefte aan emotionele steun en een duwtje in de rug. De ander zal juist graag uitgedaagd worden. Wij passen onze begeleiding aan per kind want bij ons mag elk kind zijn zoals hij/ zij is!

   

  Wij houden ons bezig met de verschillende ontwikkelingen van uw kind:

  - Cognitieve ontwikkeling ( bijv.: puzzelen/ knutselen/ ontdekken en leren)

  - Taalontwikkeling ( bijv.: voorlezen/ liedjes zingen/ kringgesprekken)

  - Motorische ontwikkeling ( bijv.: klimmen/ klauteren/ uitdagen in zijn/ haar kunnen)

  - Sociaal / Emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld: vertrouwen geven in zijn/ haar kunnen/ drama spelletjes)

   

  Ook stimuleren we uiteraard het samen spelen. Want waar kan uw kind(eren) dit beter leren dan op het kinderdagverblijf! We stimuleren de sociale vaardigheden maar verliezen hierbij niet de behoefte van het individuele kind uit het oog! 

Ouder Login KDVnet

U kunt inloggen bij KDVnet via de onderstaande link:

https://app.kdvnet.nl/signin

 

 

Neem gerust Contact met ons op