Kinderopvang

Nei ’t Sin

Welkom op de website van onze prachtige
kleinschalige kinderopvang!

 

 

 

 

Wij bieden de kinderen een warme, ontspannen en geborgen sfeer. De kinderen hebben de ruimte om zich te ontwikkelen in hun eigen tempo. In de praktijk betekent dit dat we, op basis van de behoeften van uw kind, de kinderen zullen begeleiden in hun ontwikkeling. Zo heeft de één meer behoefte aan emotionele steun en een duwtje in de rug. De ander zal juist graag uitgedaagd worden. Elk kind is anders. De medewerksters bouwen een vertrouwensband op met de kinderen. Hierdoor durven kinderen zichzelf te zijn en kunnen zij zich ontwikkelen en bezig zijn met hun persoonlijke- en sociale vaardigheden. Er wordt voor gezorgd dat elk kind de aandacht krijgt die hij nodig heeft. Wij passen onze begeleiding aan per kind want bij ons mag elk kind zijn zoals hij is!

Nei ’t Sin

Kinderopvang te Gytsjerk

De kinderen leren bij ons vele sociale competenties. Denk hierbij aan; zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen/leren communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en leren oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. We stimuleren de sociale vaardigheden, maar verliezen hierbij niet de behoefte van het individuele kind uit het oog! 
Verder stimuleren we uiteraard het samen spelen, want waar kan uw kind dit beter leren dan op de kinderopvang?!

Nei ’t Sin

 

Cognitieve ontwikkeling

 

Taalontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Sociaal / Emotionele ontwikkeling